İSTKA, 110 Milyon Lira Bütçeli Hibe Programlarını Açıkladı!

Sürdürülebilir kalkınmada öncü olma ve İstanbul’u marka şehir haline dönüştürme hedefi ile yola çıkan İstanbul Kalkınma Ajansı, 110 milyon lira bütçesi olan dört temadan oluşan altı hibe programı ilana çıktı. Sürdürülebilir kalkınmada öncülük yapma ve İstanbul’u marka şehir haline dönüştürme hedefi ile yola çıkan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2012 yılı 2. dönem hibe programlarının bütçesini ve detaylarını 13 Aralık’ta Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir toplantı ile açıkladı. Tüm detaylar haberimizde..

Sürdürülebilir kalkınmada öncü olma ve İstanbul’u marka şehir haline dönüştürme hedefi ile yola çıkan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 110 milyon lira bütçesi olan dört temadan oluşan altı hibe programı için ilana çıktı.

Sürdürülebilir kalkınmada öncülük yapma ve İstanbul’u marka şehir haline dönüştürme hedefi ile yola çıkan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2012 yılı 2. dönem hibe programlarının bütçesini ve detaylarını 13 Aralık’ta Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir toplantı ile açıkladı.

Toplantıda yapılan konuşmalarda İstanbul’daki gelişim ve projelerin sürdürülebilirliğinin gerekliliği üzerinde durulurken, İstanbul’u daha güçlü bir marka şehir haline getirmek için desteklerin süreceğine dikkat çekildi. 2012 yılında iki mali destek programı gerçekleştirmenin önemine de işaret edilen konuşmalarda, 2014-2023 dönemine yönelik İstanbul bölge planı hazırlandığı, bu planın, yatırımların ve ihtiyaçların rotasını çizmede belirleyici olacağı üstünde duruldu. Kaynakların iyi ve yerinde değerlendirilmesinin de önemine vurgu yapılırken, hak eden projelere destek vermeye özen gösterildiğine dikkat çekildi.

Paydaşlar Arasında İşbirliği

Üniversiteler, STK’lar ve yerel yönetimlerden yetkili isimlerin de katıldığı toplantının açılış konuşmasını İSTKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdülmecit Karataş yaptı. Ajans olarak yaptıkları çalışmalara değinen Karataş, küresel bir marka olma yolunda bölgesel gelişmişliği hedefleyen İstanbul bölge planının oluşturulduğunu belirtti. Üç dönemdir devam eden hibe projelerin önemine işaret eden Karataş, proje döngü yönetimi eğitimlerinin ve Avrupa Birliği (AB) fonları ile sunulan desteklerin daha büyük fayda oluşturmasını istedikledrini belirtti.

Konuşmasında hep ‘sürdürülebilirlik‘ üstünde duran Karataş, İstanbul için hedef bölge planını hayata geçirmenin, bunun için gerekli destekleri sunmanın önemine işaret etti. İstanbul İl Genel Meclisi Başkanı ve İSTKA Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüsamettin Koçak da ajansın önemli maddi destekler sunduğuna değinerek, sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri artıracak her türlü projeye destek vermek istediklerini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, küresel ve bölgesel güç dengelerinin yeniden şekillendiğine işaret ederek, ajansın bu yoldaki önemine değindi. İSTKA’nın kamu, yerel yönetim, üniversiteler, bireyler, STK’lar, özel sektör arasında gelişen projelere dikkat çekti. Topbaş’a göre, kendini yenilemeyen, küresel gelişimi takip etmeyenleri zorlu bir gelecek bekliyor. Bu nedenle yönetim ve iş anlayışı bu yönde değişmeli.

Toplantıda son sözü, İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Mutlu aldı. 26 kalkınma ajansından biri olarak İstanbul’da hizmet vermek üzere, 2009 yılında faaliyete başlayan İSTKA’nın bugün 302 projeyi izleyen bir ajans olduğunu söyleyen Mutlu, 1 yılda 2 mali destek projesi gerçekleştirmenin önemine de işaret etti. Mutlu şöyle devam etti: “2012 yılı ikinci dönem hibe programı toplam bütçesi 110 milyon lira ve proje başına 1,5 milyon liraya kadar hibe verilecek. 2013 yılı için farklı programlarla farklı destekler çıkabilir. Sonuçta toplam 270 milyon lirayı bulan destek programını hayata geçiriyoruz.

2012 yılı 1. Dönem ’deki 123 projeye 95 milyon TL destek

Bu hibe programları ile İSTKA’nın dördüncü dönem mali destek programlarını yürürlüğe koyduğunu ifade eden Hüseyin Avni Mutlu, bu yılın başında duyurdukları;

 • Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma,
 • Küresel Turizm Merkezi İstanbul,
 • Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik Beceri ve Geleceklerini Destekleme

mali destek programlarında toplam 95 milyon TL tutarındaki hibenin destek almaya hak kazanan 123 projeye tahsis edildiğini belirtti. Sözleşmelerin imzalandığını ve projelerin uygulamaya geçtiğini de ifade eden Mutlu, "Bunlara ilaveten bu yıl içinde Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında 19 faaliyetin desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Geçen aylarda sözleşmelerini imzaladığımız bütün bu projelerle birlikte 2011 yılında başlayıp halen devam eden projeleri de eklediğimizde yaklaşık 200 projenin uygulaması sürmektedir" bilgilerini verdi.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2012 yılı ikinci dönem Mali Destek Programları kapsamında 110 milyon bütçeli olarak açıkladığı hibe programları;

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma, *
 • Afetlere Hazırlık, 
 • Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı,
 • Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi *

şeklinde dört temadan oluşuyor. Dört temadan ikisi, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma” ve “Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi” programları, sadece kar amacı gütmeyen kurumların değil, işletmelerinde başvurabilecekleri ve yararlanabilecekleri programları içeriyor. Altı program şöyle;

 1. İşletmelere Yönelik Bilgi İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı 
 2. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Malı Destek Programı
 3. İşletmelere Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
 4. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
 5. Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı
 6. Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Birinci program olan İşletmelere Yönelik Bilgi İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı ileİstanbul BİT sektörünün inovasyon kalibiliyeti, işbirliği olanakları ve rekabetçiliğin güçlendirilerek İstanbul bölgesinin küresel rekabet edebilirliğinin artırılmasının amaçladığını kaydetti. Hüseyin Avni Mutlu, “Aynı tema altında ikinci programımız olan Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Malı Destek Programı, aynı amacı taşıyan ancak kar amacı gütmeyen kuruluşların başvurabileceği bir program olması yönüyle ayrılan bir programdır” dedi.

Üçüncü program olan İşletmelere Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın hedefini de “Yüksek katma değer üreten ve İstanbul’un özgünlüğünü geliştiren yaratıcı endüstrilere odaklanarak İstanbul Bölgesi’nin küresel rekabet gücünün artırılmasının yanı sıra, sosyal kalkınma, kentsel mekan kalitesi, çevresel ve kültürel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak” olarak özetleyen Avni Mutlu,  bu tema altında dördüncü programın Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı olduğunu ifade etti.

Dört program ile İstanbul’un yenilik üretme, inovasyon kapasitesini geliştirme ve dolayısıyla rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirten Avni Mutlu, İstanbul’un Dünya’da daha rekabetçi bir konuma gelmesine katkıda bulunmak için İstanbul’un bu konudaki potansiyelini harekete geçirmek amacıyla bu adımı attıklarını söyledi.

Beşinci programları Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı hakkında da bilgi veren Hüseyin Avni Mutlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu programda İstanbul’da yaşam ve mekan kalitesi yüksek, güvenli yerleşmeler oluşturmak üzere; afet yönetim sisteminin etkinleştirilerek uygulama kapasitesinin artırılması ve afet risklerinin azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Son programımız altıncı program ise Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’dır. Amacı, çocuk, genç, kadın, engelli ve yaşlılar gibi sosyal dışlanmaya maruz kalabilecek ya da kalan sosyal risk gruplarının dezavantajlı grupların yoksunluk durumundan çıkarılarak ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması, yaşam fırsatlarından eşit ve tam olarak yararlanmalarının sağlanması, toplumla bağlarının güçlendirilmesini sağlamaktır.”

2012 yılı 2. Dönem Mali Destek Program’larına başvuru koşulları ve başvuru şekline dair detaylı bilgilere İSTKA’nın internet sitesinde yer alan başvuru rehberlerinden ulaşabilir, 4 bölgedeki bilgilendirme toplantılarına katılabilirsiniz. Unutmayın, projelerin 7-14 Şubat 2013 tarihlerine kadar teslim edilmesi gerekiyor. Ayrıca www.istka.org.tr adresinden İSTKA hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Haberimizi İstanbul'da ki yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve belirttiğimiz iki başlık için projeleri olan ticari işletmeler  başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

İdris Cin / Girişim Haber

Yazar İdris Cin Hakkında

YTÜ Matematik Mühendisliği mezunu, 2005 yılında yazılım mühendisi olarak bilişim sektöründe çalışma başladı. Şimdilerde data, martech ve ai odaklı projelerde Teknik  Proje Yöneticisi olarak çalışıyor. 2006-2010 yıllarında girişim analizlerini kişisel blogunda paylaştı, Eylül 2010'da yeni medya girişimi Girişim Haber'i kurdu. Yayın Yönetmenliğine ek olarak yazılarıyla da bu platformda yer alıyor.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor