Global Kriz Türkiye'nin Girişimci Ruhunu Ortaya Çıkardı

ABD ve Avrupa’yı pençesine alan ekonomik kriz Türklerin girişimci ruhunu ortaya çıkardı. Küresel Girişimcilik Raporu’na (GEM) göre Avrupa’da krizin etkisinin en fazla hissedildiği 2011 yılında Türkiye’nin girişimcilik notu 11.9’a yükseldi. Ocak ayında açıklanan rapora göre, Türkiye’de girişimci sayısı artarken, kurulan girişimler süreklilik kazandı. Potansiyel ve kurumsallaşmış girişimci oranı 2008’de yetişkin nüfusun yüzde 4.8’ini oluşturuyordu.

ABD ve Avrupa’yı pençesine alan ekonomik kriz Türklerin girişimci ruhunu ortaya çıkardı. Küresel Girişimcilik Raporu’na (GEM) göre Avrupa’da krizin etkisinin en fazla hissedildiği 2011 yılında Türkiye’nin girişimcilik notu 11.9’a yükseldi.

Ocak ayında açıklanan rapora göre, Türkiye’de girişimci sayısı artarken, kurulan girişimler süreklilik kazandı. Potansiyel ve kurumsallaşmış girişimci oranı 2008’de yetişkin nüfusun yüzde 4.8’ini oluşturuyordu.

2010’da yüzde 10.7’ye yükselen bu oran 2011’de yüzde 11.9’a ulaştı. Türkiye’deki potansiyel girişimci oranı ise 2006’da toplam nüfusun yüzde 2.2’si iken 2011’de yüzde 6.3’e tırmandı. 2008 yılında yetişkin nüfusun yüzde 3.2’sini oluşturan kuruluş aşamasındaki girişimcilerin oranı 2010’da yüzde 3.7’ye, 2011’de yüzde 3.9’a ulaştı. Son 1 yılda yeni iş sahibi olan girişimcilerin oranı ise yüzde 5.1’den yüzde 6’ya yükseldi. Türklerin sadece yüzde 22’si, Birleşik Arap Emirlikleri’nin yüzde 51’i başarısızlıktan korkuyor.

Ekonomimizin motoru KOBİ’ler

Sanayi Bakanlığı’nın kurduğu Girişimci Bilgi Sistemi’nin şirketlerin mali durumlarını gösteren proje sonuçları da girişimci ruhumuzu net olarak ortaya koyuyor. Türkiye’deki 887 bin 664 firmanın sadece yüzde 1’i büyük ölçekli.

Dünya ekonomisini 400 milyon küçük canlandıracak

Zayıflayan dünya ekonomisini girişimciliğin canlandırabileceğini ortaya koyan GEM 2011 araştırmasına 54 ülkeden 140 bin kişi katıldı. Bu ülkelerde yaklaşık 400 milyon girişimcinin faaliyet gösterdiğini ortaya koyan rapora göre 140 milyon girişimci, önümüzdeki 5 yıl içerisinde istihdam sayısında en az 5 kişilik artış bekliyor.

Türkiye’de her 100 erkeğe karşı 6 girişimci kadın var

GEM’e göre Türkiye’de her 100 erkeğe karşılık 31 kadın girişimcilik faaliyeti içerisinde. Ancak Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) araştırması durumun daha vahim olduğunu ortaya koyuyor. KAGİDER’e göre Türkiye’de ticaret odalarına kayıtlı girişimci sayısı 1.3 milyonken, bunların sadece 80 bininde kadın sahipliği/ortaklığı bulunuyor.

Patent başvuruları 10 bini aştı

Türkiye’de girişimciliğin arttığını ortaya koyan göstergelerden biri de patent ve marka başvuruları. Patent ve faydalı model başvuruları 2011 yılında 10 bin sayısına ulaştı. 2011’de Türkiye’de toplam 4 bin 87 patent başvurusu yapıldı. Bu rakama faydalı model başvuruları da eklendiğinde rakam 10 bin sınırına dayandı. Öte yandan Türk Patent Enstitüsü (TPE) verilerine göre Türkiye, 2011’de 120 bin marka başvurusuyla Fransa’yı geride bırakarak Avrupa birincisi oldu. Endüstriyel tasarım başvuruları da yüzde 30 artarak 36 bine ulaştı.

32 Kuruluşlu konsey yolu açacak

Türkiye’de girişimciliğin geliştirilmesine yönelik çalışmaları bir çatı altında toplayarak stratejiler oluşturulmasını ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak için ocak ayında Girişimcilik Konseyi kuruldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün başkanlığını yürüttüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği gibi 32 kurum ve kuruluşun temsilcisinin yer aldığı konsey Türkiye’yi dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri yapma idealini taşıyor.

KOSGEB'in Rapor Değerlendirmesi

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, GEM (Global Entrepreneurship Monitor)  2011 Küresel Girişimcilik Raporunu değerlendirdi ve Türkiye’nin girişimcilik aktivitesinin arttığını bildirdi.

2011 GEM çalışmasının KOSGEB’in liderliğinde; Yeditepe Üniversitesi’nin teknik desteğiyle tamamlandığını belirten KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan; “Türkiye, 2006, 2007, 2008 ve 2010 yıllarında Yeditepe Üniversitesi’nin önderliğinde çalışmalara katılmış, 2009 yılında ise çalışma kapsamı dışında kalmıştır. 2011 GEM çalışması ise KOSGEB’in liderliğinde, Yeditepe Üniversitesi’nin teknik desteğiyle tamamlanmıştır. 19 Ocak 2012’de ABD’nin San Fransisco şehrinde yapılan toplantıda açıklanan GEM 2011 Küresel Raporuna göre Türkiye Girişimcilik aktivitesi; 2006 yılında 6.1 iken, bu oran 2011 yılında 11.9’lara çıkmıştır. Ülkemizdeki potansiyel girişimci oranı da; 2006 yılında 2.2 iken, 2011 yılında 6.3’e çıkmıştır. Yine, 2006 yılında 4.0 olan yeni girişimci oranı da 6.0’a çıkmıştır. Türkiye’deki Büyüme Odaklı Girişimci oranı da, verimlilik odaklı ekonomilere sahip ülkeler arasında yüksek sıralarda yer almıştır. Ayrıca girişimciliğe yönelik kültürel ve toplumsal desteğin, finansal ortam ve girişimcilikle ilgili hükümet programları geçtiğimiz yıllara göre önemli düzeyde ilerleme kaydetmiştir.’’ dedi.

Kar amacı gütmeyen bir akademik araştırma konsorsiyumu olan GEM’in amacının, ülkelerde girişimcilik faaliyetinin düzeyini belirlemek, girişimciliğin ekonomik gelişmedeki rolünü belirlemek, ülkeler arasındaki farklılığa neden olan faktörleri tayin etmek ve girişimciliği geliştirmeye yönelik politikalar önermek üzere girişimcilik faaliyeti ile ilgili nitelikli araştırma verileri oluşturmak ve bu verileri geniş kitlelere sunmak olduğunu belirten Kaplan; ‘’1997 yılında, London School of Business (UK) ve Babson College’ın  (USA) ortak araştırma programı olarak başlatılan ilk GEM raporu, 1999 yılında yayınlanmış olup, sadece G-7 ülkelerini kapsayan araştırma sonuçlarını içermektedir. Araştırma çalışmaları her yıl yürütülmekte ve çalışmaya dâhil olan ülkelerin karşılaştırmalı raporları yılsonunda yayınlanmaktadır. 2011 yılı araştırmasına 54 ülke katılmış, 140.000 kişi üzerinde araştırma yapılmıştır. GEM 2011 Küresel Raporunda yer alan bilgilere göre 54 ülkede 400 milyon girişimci faaliyet göstermektedir. 54 ülkedeki yeni girişimciler arasında, 163 milyon kadın girişimci, 165 milyon genç girişimci ve 69 milyon yenilikçi girişimci bulunmaktadır. Bunlar içinde 140 milyon girişimci, önümüzdeki 5 yıl içerisinde istihdam sayısında en az 5 kişilik artış beklemektedir. Rapor, bu rakam ve beklentilerin, girişimciliğin küresel düzeyde ekonominin motoru olmaya devam ettiğini ve zayıflayan dünya ekonomisini canlandırabilecek en büyük ümit olduğunu ortaya koymaktadır. ’’dedi.

2011 GEM çalışmasının ortaya çıkardığı en önemli sonuçlardan bir tanesinin de, ülkelerin “Toplam Girişimcilik Aktivitesi” düzeyinin olduğunu belirten Kaplan; ‘’Ülkelerin girişimcilik notu denilebilecek bu endeks, yeni bir iş kurmakta olan ve yeni bir işletmenin (3.5 yaşından küçük) sahibi ve yöneticisi konumunda olan bireylerin yoğunluğunu yansıtmaktadır. Türkiye’nin 2010 yılında girişimcilik notu 8,6 iken 2011 yılında 11,9’a yükselmiştir. 2008 yılından bu yana katılımcı ülkeler, Küresel Rekabetçilik Raporu sınıflandırmasına paralel olarak faktör, verimlilik ve inovasyon odaklı ekonomiler olarak değerlendirilmektedir. Türkiye bu sınıflandırmada Verimlilik Odaklı Ekonomiye sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizdeki girişimciliği geliştirme faaliyetlerinin öncüsü olan KOSGEB olarak, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasına yönelik çalışmalarımız devam edecektir.’’ dedi.

GEM hakkında çok daha fazla detay için www.gemconsortium.org adresini ziyaret edebilir, sizin için derlediğimiz aşağıdaki raporları detaylıca inceleyebilirsiniz;

Daha fazla girişimcilik; daha fazla başarılı proje demek, daha fazla başarılı proje daha güçlü yerli sermaye demek. Hazırlanan raporları ilgili okurlarımızın, güzel gelişmeleri de tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

İdris Cin / Girişim Haber

Bu içeriği 6.411 kişi okudu.
Kategori: Uluslararası, Ulusal, İş Dünyası
Yazar İdris Cin Hakkında

YTÜ Matematik Mühendisliği mezunu, 2005 yılında yazılım mühendisi olarak bilişim sektöründe çalışma başladı. Şimdilerde data, martech ve ai odaklı projelerde Teknik  Proje Yöneticisi olarak çalışıyor. 2006-2010 yıllarında girişim analizlerini kişisel blogunda paylaştı, Eylül 2010'da yeni medya girişimi Girişim Haber'i kurdu. Yayın Yönetmenliğine ek olarak yazılarıyla da bu platformda yer alıyor.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor