AB'den Doğu Ve Güneydoğulu Kobilere 30 Milyon Avro!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Yatırım Fonu (EIF), Türkiye’nin geri kalmış bölgelerindeki KOBİ’leri desteklemek amacıyla yeni bir projenin uygulamaya alındığını duyurdu. Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, EIF ve İstanbul Venture Capital Initiative (iVCi) arasında sağlanan işbirliği sayesinde hayata geçirilen Proje ile KOBİ’lerin finansmana erişimi kurulacak olan Gelişen43 (G43) Anadolu Girişim Sermayesi Fonu sayesinde artacak. Söz konusu Fonun 2012’nin ikinci yarısında kurulması ve 30 milyon Avro büyüklüğünde olması hedefleniyor. Fon, hedef bölgede 8 ila 12 şirkete yatırım yapacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Yatırım Fonu (EIF), Türkiye’nin geri kalmış bölgelerindeki KOBİ’leri desteklemek amacıyla yeni bir projenin uygulamaya alındığını duyurdu.

Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, EIF ve İstanbul Venture Capital Initiative (iVCi) arasında sağlanan işbirliği sayesinde hayata geçirilen Proje ile KOBİ’lerin finansmana erişimi kurulacak olan Gelişen43 (G43) Anadolu Girişim Sermayesi Fonu sayesinde artacak. Söz konusu Fonun 2012’nin ikinci yarısında kurulması ve 30 milyon Avro büyüklüğünde olması hedefleniyor. Fon, hedef bölgede 8 ila 12 şirkete yatırım yapacak.

Projenin açılış toplantısında KOSGEB Başkanı Sayın Mustafa Kaplan, “G43 Türkiye için cesur bir projedir, çünkü girişim sermayesi gibi gelişmiş bir finansman türünü Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinde hızlı büyüyen KOBİ’lerin artan ihtiyaçları ile buluşturmaktadır. Bu proje bir yandan hükümetimizin girişim sermayesini desteklemekteki gücünü gösterirken diğer yandan KOSGEB’in önemli bir oyuncu olduğu hükümetimizin fonlar fonu iVCi ile işbirliği içinde uygulanan güzel bir projedir” dedi.

EIF Genel Müdürü Richard Pelly de görüşlerini aktararak “Avrupa’daki tecrübemizi Türkiye’nin Anadolu’daki bölgelerine, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesine taşıyacağımız için son derece mutluyuz. Türkiye’deki KOBİ’lere olan desteğimizi bu fonla devam ettiriyoruz. Bu proje Türkiye’de gerek girişim sermayesi sektörü için gerekse KOBİ’lerin finansmana erişimini artırma alanında önemli bir mihenk taşı niteliğinde olacaktır” dedi.

Proje için bugün Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti hükümetini temsilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün ve EIF Genel Müdürü Richard Pelly arasında bir imza töreni yapıldı. Törene KOSGEB, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan Javier Menendez Bonilla, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Muhsin Altun ve iVCi Yönetim Kurulu Başkanı Tuna Şahin de katıldı.

G43 Fonu’nu yönetmek üzere bir fon yöneticisi seçilmesini teminen bir teklif çağrısı yapılacak. Fon büyük ölçüde Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve Türkiye’nin fonlar fonu İstanbul Venture Capital Initiative (iVCi) tarafından sağlanan kaynakla desteklenecek. IPA ve iVCi fona birlikte 16 milyon Avro tutarında destek sağlayacak. Fon, Türkiye’nin az gelişmiş 43 ilini hedefleyecek ve fon büyüklüğünün en az %50’si Güneydoğu Anadolu bölgesine aktarılacak.

G43 Fonu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile EIF’in IPA Bölgesel Kalkınma bileşeni altında uygulamaya koyduğu ikinci proje olma özelliğini taşıyor.

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Hakkında

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programının (BROP) Program Otoritesidir. Program Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. BROP’un temel hedefi, hedef bölge olarak adlandırılan ve Türkiye’nin nispeten daha az gelişmiş bölgesinde yer alan 43 ilin rekabet edebilirlik düzeyini, iş ortamının iyileştirilmesi ve işletme kapasitelerinin artırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesi yoluyla arttırmaktır. 2007-2011 için BROP’a ayrılan toplam bütçe 352 milyon Avro’dur. G43 Projesi, hedef bölge için inovatif finansman araçları yaratılması ve geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Daha detaylı bilgi edinmek www.sanayi.gov.tr ve http://ipaweb.sanayi.gov.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz.  

KOSGEB Hakkında

KOSGEB kurulduğu 1990 yıllarından 2009 yılına kadar sadece imalat sanayi KOBİ’lerine hizmet ve destekler vermiştir. 2009 yılında, KOSGEB Kuruluş Kanunu’nda değişiklik yapılarak, hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOBİ'ler de KOSGEB hedef kitlesine dâhil edilmiş ve KOSGEB ülkemizin KOBİ’lerden sorumlu ulusal kuruluşu niteliğine kavuşmuştur. KOSGEB’in Vizyonu; “Ülkemizdeki KOBİ’lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayan, KOBİ ve girişimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin, dünyada örnek alınan kuruluş olmak”tır. KOSGEB’in Misyonu; “KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak”tır. KOSGEB’in Stratejik Amaçları ise; KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek, KOBİ'lerin, ARGE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak, Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek ve Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamaktır. KOSGEB’in KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik destek ve hizmetleri 4 ana başlıkta toplanmaktadır. Destek Programları Yönetmeliği çerçevesinde sunulan Destekler, KOSGEB Finansman Destekleri, KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri ile AB Fonları kapsamında bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleridir.KOSGEB ayrıca, KOBİ’lere yönelik uzmanlaşmış finansman araçlarına iştirak etmektedir. Daha detaylı bilgi edinmek için 444 1 567 Çağrı Merkezini arayabilir veya www.kosgeb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

EIF Hakkında

Avrupa Yatırım Fonu’nun  (EIF) ana amacı Avrupa’da faaliyet gösteren mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimine yardımcı olmaktır. EIF özellikle bu pazara yönelik sermaye (girişim sermayesi ve büyüme sermayesi), teminat ve mikro-finansman araçları tasarlamakta ve geliştirmektedir. Bu rolü ile EIF, inovasyonu, araştırma ve geliştirmeyi, girişimciliği, büyüme ve istihdam artıran faaliyetleri AB amaçları doğrultusunda destekleyerek teşvik etmektedir. 2011 yılı sonu itibari ile EIF’in girişim sermayesi fonlarına gerçekleştirmiş olduğu toplam taahhüt miktarı 6,5 milyar Euro’ya ulaşmıştır. 350’nin üzerinde fona gerçekleştirdiği yatırımlar ile EIF, Avrupa’da özellikle yüksek teknoloji ve erken aşama yatırımlarında ölçek ve kapsam olarak lider oyuncu konumundadır. Daha detaylı bilgi edinmek için www.eif.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

iVCi Hakkında

İstanbul Venture Capital Initiative (iVCi), Türkiye’nin ilk fonların fonu ve eş-yatırım programı olarak 2007’de kurulmuştur. Toplam fon büyüklüğü 160 milyon Euro’dur. Yatırımcıları arasında Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), Garanti Bankası, National Bank of Greece Grubu (NBG) ve EIF bulunmaktadır. EIF iVCi’nin danışmanlığını yapmaktadır. Daha detaylı bilgi edinmek için www.ivci.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haberimizi doğu ve güneydoğulu kobilerimiz ve girişimcilerimiz başta olmak üzere, tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla,

İdris Cin / Girişim Haber

Bu içeriği 3.801 kişi okudu.
Kategori: Girişimci Destekleri, Sosyal Girişimcilik
Yazar İdris Cin Hakkında

YTÜ Matematik Mühendisliği mezunu, 2005 yılında yazılım mühendisi olarak bilişim sektöründe çalışma başladı. Şimdilerde data, martech ve ai odaklı projelerde Teknik  Proje Yöneticisi olarak çalışıyor. 2006-2010 yıllarında girişim analizlerini kişisel blogunda paylaştı, Eylül 2010'da yeni medya girişimi Girişim Haber'i kurdu. Yayın Yönetmenliğine ek olarak yazılarıyla da bu platformda yer alıyor.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor