Karacadağ Kalkınma Ajansı 16.7 Milyon TL Hibe Desteği Verecek

Karacadağ Kalkınma Ajansı, bu yılki hibe programlarına start verdi. Geçen yıl Diyarbakır ve Şanlıurfa ekonomisine proje sahipleri ile birlikte 45 milyon TL’lik kaynağı ekonomiye kazandıran Karacadağ Kalkınma Ajansı, bu yıl bölge ekonomisine ivme sağlayacak projelere 16.7 milyon TL’lik destek verecek. İşte detaylar..

Karacadağ Kalkınma Ajansı, bu yılki hibe programlarına start verdi. Geçen yıl Diyarbakır ve Şanlıurfa ekonomisine proje sahipleri ile birlikte 45 milyon TL’lik kaynağı ekonomiye kazandıran Karacadağ Kalkınma Ajansı, bu yıl bölge ekonomisine ivme sağlayacak projelere 16.7 milyon TL’lik destek verecek.

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Mali Destek Programları Teklif Çağrısı Tanıtım Toplantısı Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toprak, DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun ile çok sayıda işadamı katıldı. Toplantının açılışında konuşan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın sadece maddi değil aynı zamanda bilgi birikimi ile girişimcilere yol gösterdiğini söyledi.

Bakan Eker: Bölgeyi kalkındırmaya kararlıyız

5 yıl öncesine kadar Diyarbakır’da yatırımcılara rehberlik edecek uzman bulmanın mümkün olmadığını belirten Bakan Eker, “Şuan yatırımcıya modern anlamda yol gösterecek kurumlara sahibiz. Bunların arasında Karacadağ Kalkınma Ajansı başta gelmekte. Kalkınma Ajansı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu, KOSGEB aracılığıyla bölgeyi kalkındırmaya  kararlıyız. Sadece GAP Eylem Planı ile bölgeye bakanlık olarak 1.4 milyar TL’lik yatırım yaptık. Artık havaya suya giden, yatırıma dönüşmeyen destekler dönemi bitti. Şimdi projesi olan üretmek isteyen işadamlarımıza Karacadağ Kalkınma Ajansı ile destek veriyoruz” dedi

Vali Toprak: Gelişmişlik farkını azaltacağız

Diyarbakır Valisi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toprak ise Ajans sayesinde bölgelerarası ve bölge içindeki gelişmişlik farkını azaltacaklarını söyledi. Ajansın yürüttüğü hibe programlarının, bir yıllık olmasına rağmen önemli işlerin hayata geçmesini sağladığını vurgulayan Toprak, şunları kaydetti: “Yaşanlar tam bir başarı hikâyesidir. Destekler sayesinde aile şirketleri kurumsallaşıyor. Marka değerleri artıyor. Tüm işadamlarımızı 2011 Yılı Mali Destek Programları’na proje sunmaya daveti ediyoruz. Gelin size destek verelim.”

Bingöl: Ajanslar ekonomiye 1 milyar TL kazandırdı

DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl ise Türkiye genelinde kurulan 26 kalkınma ajansının desteklediği projeler sayesinde yaklaşık 1 milyar TL’lik bir kaynağın ekonomiye kazandırıldığını açıkladı. Bingöl, “Ajanslara şuana kadar 11 bin proje başvurusu yapıldı. Biz bin 300’üne destek sağladık. 70 bin kişiye proje eğitimi verdik. Başta Karacadağ Kalkınma Ajansı olmak üzere hazırlanan bölgesel planlar, 2014-2023 kalkınma vizyonuna hazırlık çalışmaları olacak. Geçmişte merkezden yerele yönelik kalkınma çalışmaları bölgesel planlar ile birlikte yerelden merkeze doğru hazırlanmaya başlandı. Tüm bu çalışmalar Türkiye’nin sürdürülebilir gelişme çabalarına güç katacaktır” diye konuştu.

Karakoyun: Mikro ve küçük işletmelere yoğunlaşacağız

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun, ajan olarak bu yıl Şanlıurfa ve Diyarbakır’da toplam 16.7 milyon TL’lik hibe programı yürüteceklerini açıkladı. Karakoyun, geçen yıl olduğu gibi Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında çalışmalarını yürüteceklerini söyledi. Bu yıl ajans olarak mikro ve küçük işletmelere yoğunlaşacaklarını belirten Karakoyun, “Amacımız tarıma dayalı sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin, büyütülmesi, rekabet güçlerinin artırılması ve ihracat kapasitelerini artırılması. Böylece gelişen ekonomiye paralel olarak, artan istihdam sayesinde bölgedeki en büyük sorun olan işsizliğin ve yoksulluğun azaltılmasını hedefliyoruz” dedi.

İşte Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı

Kimler başvurabilir: Mikro ve küçük işletmeler, üretici kooperatifleri, birlikleri, diğer gerçek ve tüzel kişiler
Ayrılan Toplam Kaynak: 10.5 Milyon TL
En az destek: 40 Bin TL
En yüksek destek: 400 Bin TL

Turizm Altyapısı Mali Destek Programı

Kimler başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler, Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, Köy Tüzel Kişilikleri), Mahalli İdare Birlikleri, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar… vb) ve Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Federasyonlar… vb).
Ayrılan Toplam Kaynak: 6.2 Milyon TL
En az destek: 75.000 TL
En yüksek destek: 750.000 Bin TL

Karacadağ Kalkınma Ajansı Hakkında

5449 sayılı Kanunla kurulan Kalkınma Ajansları, bölgesel gelişme ve kalkınmayı gerçekleştirmede “yerelliği” ve “iyi yönetişimi” esas alan yeni bir model sunmaktadır.

Kalkınma Ajanslarının temel kuruluş gerekçesi, “bölgesel gelişme politikalarını yerel bazda uygulayacak kurumsal bir mekanizmanın geliştirilmesi”dir. Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla oluşturulmuş kurumsal yapılardır.

2006 yılında “pilot” uygulama olarak kurulan İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajanslarından sonra, Bakanlar Kurulu’nun 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2008/14306 sayılı “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar”ı ile 8 bölgede daha Kalkınma Ajansı kurulması kararlaştırılmıştır. Bu ajanslardan biri olan Karacadağ Kalkınma Ajansı, 20.08.2009 tarihinde Ajans Genel Sekreterinin göreve başlatılmasıyla birlikte, hızlı bir “kurulma” ve “kurumsallaşma” sürecine girmiştir.

Hibe desteği ve ajans hakkında daha detaylı bilgi ve iletişim için www.karacadag.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Diyarbakırlı ve bölgedeki girişimci okurlarımız başta olmak üzere, tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla,

İdris Cin / Girişim Haber

Bu içeriği 5.759 kişi okudu.
Kategori: Sosyal Girişimcilik, Girişimci Destekleri
Yazar İdris Cin Hakkında

Matematik Mühendisi olup, 2005 yılından beri bilişim sektöründe Yazılım Mühendisi olarak çalışmakta olan İdris Cin, 2006'dan beri girişim analizleri yazdığı kişisel blogunu Eylül 2010'da Girişim Haber olarak profesyonelleştirdi. Girişim Haber Yayın Yönetmenliğinin yanısıra özel sektörde Yazılım Proje Yöneticisi ünvanıyla profesyonel hayatına devam etmektedir.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor