2009 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Anketi Sonuçları Açıklandı

TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2009 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı % 0,85, Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli 73.521, TZE araştırmacı sayısı da 57.759 olarak açıklanmıştır.

TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2009 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı % 0,85, Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli 73.521, TZE araştırmacı sayısı da 57.759 olarak açıklanmıştır.

Gayri Safi Yurt İçi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcaması

2009 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve özel sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2009 yılında bir önceki yıla göre % 17,3 artarak 8.087 Milyon TL olarak hesaplanmıştır.

Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı ‰8,5’tir. Bu oran 2008 yılında ‰7,3’tür.

Sektörlere göre Gayri Safi Yurt İçi Ar-Ge Harcaması ve Finans Kaynakları

2009 yılında Gayri Safi Yurt İçi Ar-Ge harcamalarının %47,4’ü yükseköğretim, %40,0’ı özel sektör ve %12,6’sı kamu sektörü tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ar-Ge harcamaları, finanse eden kesimler itibarıyla incelendiğinde; harcamaların %41,0’ı özel sektör, %34,0’ı kamu sektörü, %20,3’ü yükseköğretim sektörü, %3,7’si yurt içi diğer kaynaklar ve %1,1’i yurt dışı kaynaklar tarafından karşılanmıştır.

Ar-Ge Personel Sayısı

2009 yılında Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 73.521 Ar-Ge personeli, 57.759 araştırmacı çalışmıştır. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personel sayısındaki artış %9,3’tür. Sektörler itibarı ile dağılıma bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2009 yılında %42,8’i özel sektörde, %42,2’si yükseköğretim sektöründe ve %15,0’ı kamu sektöründe bulunmaktadır. 2009 yılında istihdam edilen 10.000 kişiye düşen Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 34,6; araştırmacı sayısı da 27,1 kişidir.

Ayrıntılı bilgiye TÜİK web sayfasından ulaşabilirsiniz.

2009 yılı için güncellenen Ar-Ge verilerine TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı’nın web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tubitak

Bu içeriği 3.649 kişi okudu.
Kategori: Analiz / Yorum, Bilim ve Teknoloji
Sonraki Haber »
Yeni Çıktı! Okudunuz mu?

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor